top_logo_5
קורסי אקדמיה"ת 
 האקדמיה"ת – מרכז הפיתוח המקצועי מבית יה"ת, מציע למטפלים באמצעות אמנויות קורסים וסדנאות להעשרה, קידום והעמקת הידע האקדמי, הקליני והמחקרי בתחום, תוך שימת דגש על השימוש בשפת האמנויות בתהליכים הטיפוליים.
 
Powered by ActiveTrail